Het GUM is gesloten op woensdag. De Plantentuin niet.
Vorige pagina

Wipwap

De 18de en het begin van de 19de eeuw waren de hoogdagen van de physique amusante. Tijdens kermissen, in drukbezochte theaters en zelfs bij gegoede burgers thuis traden zogeheten professeurs op. Soms waren dat echte wetenschappers, soms ook niet. Ze amuseerden hun publiek met de nieuwste ontdekkingen op het gebied van onder meer elektriciteit en optische illusies. Het belangrijkste doel was entertainment, niet het verspreiden van kennis.
  • Datering: Eind 18e eeuw
  • Collectie: Geschiedenis van de Wetenschappen
Ontdek dit object in detail
De 18de en het begin van de 19de eeuw waren de hoogdagen van de physique amusante.

Wat is statische elektriciteit?

Dit is een elektrische lading die wordt opgewekt in een slecht- of niet-geleidende stof. Er kan dus geen elektrische stroom ontstaan, de elektriciteit staat stil. Als je er een ander, verschillend geladen voorwerp bij plaatst, kan er wel door het spanningsverschil een ladingsdoorslag optreden. Je ziet dan een vonk overspringen.

Wat demonstreert dit toestel?

Dit educatief demonstratietoestel toont de basisprincipes van de Wet van Coulomb. Deze wet beschrijft de kracht die twee elektrische puntladingen op elkaar uitoefenen. Uit deze wet volgt dat gelijke ladingen elkaar afstoten, terwijl tegengestelde ladingen elkaar aantrekken.

Hoe werkt dit toestel?

Wanneer je de wipwap in beweging brengt, maakt één van beide mannetjes contact met een geladen Leidse fles. Hij wordt zo zelf geladen. Hierdoor draagt het mannetje dezelfde lading als de Leidse fles, wordt het afgestoten en beweegt het opwaarts. Bovenaan wordt het poppetje ontladen, maar tegelijk maakt het tweede mannetje contact met de andere Leidse fles. Zo ontstaan een wipbeweging.

Gerelateerde objecten

Met steun van

De Standaard Logo De Nationale Loterij Logo Radio 1 Logo Stad Gent Logo Knack Weekend Logo