Het GUM is dicht op woensdagen, de Plantentuin is wel open.
Vorige pagina

Onderzoek rond/met de collecties

Onze collecties zijn op verschillende vlakken verbonden met onderzoek
Het GUM, de Plantentuin en de UGent beschikken over waardevolle en omvangrijke wetenschappelijke erfgoedcollecties uit alle mogelijke disciplines. Het GUM en de Plantentuin staan, samen met de verschillende faculteiten van de UGent, in voor het beheer van die collecties, om ze op de juiste manier in kaart te brengen, aan het publiek te tonen en duurzaam te bewaren voor toekomstige generaties onderzoekers, studenten en bezoekers. De collecties spelen ook een belangrijke rol in hedendaags wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Gent en andere nationale en internationale onderzoeksinstellingen.

Het GUM kan voor haar vaste en tijdelijke tentoonstellingen putten uit een enorme verscheidenheid aan objecten. Ze vormen samen de  academisch erfgoedcollectie van het GUM en de UGent, de grootste van Vlaanderen, met meer dan 400.000 objecten. Zes collecties zijn als erfgoedcollectie erkend, en waren tot voor kort in een museale opstelling ondergebracht. Maar het leeuwendeel is nog ongeregistreerd, soms zelfs ongekend, en bevindt zich in gangen en bureau’s, kelders en zolders, her en der op de campus. En de erfgoedcollectie groeit nog steeds aan, met nieuwe producten van wetenschappelijke activiteit. Samen belichten de objecten de complexiteit, menselijkheid en schoonheid van wetenschapsbeoefening.

De Plantentuin is niet enkel een mooie en inspirerende plek om te bezoeken. Hij bevat heel wat zeldzame en bedreigde plantensoorten en speelt ook een belangrijke rol in wetenschappelijk onderzoek. Kijk niet verrast op als je een groep studenten ziet ronddwalen in de Plantentuin met pen en papier. Naast de bijzondere levende collecties, worden hier ook een gerenommeerde herbarium-collectie (gedroogde planten, vruchten en paddenstoelen) en een seminotheek (zadenbank) bewaard en beheerd.

Het GUM en de Plantentuin willen in de toekomst nog meer bruggen bouwen tussen de collecties en onderzoek. Daarvoor wordt niet alleen binnen de universiteit samengewerkt, maar worden ook allianties aangegaan met andere onderzoeksinstellingen en musea, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Als je interesse hebt in een samenwerking neem dan contact op met ons: info.gum@ugent.be

Het GUM en de plantentuin verbinden ook onderzoek en educatie: voor studenten zijn er heel wat kansen om aan de slag te gaan in en rond het GUM en de Plantentuin. Raadpleeg hier de mogelijkheden voor stages, bachelor- & masterproeven.

Met steun van

Vlaanderen Verbeelding Werkt Logo De Nationale Loterij Logo De Standaard Logo