Het GUM is dicht op woensdagen, de Plantentuin is wel open.
Vorige pagina

GUM: een nieuw wetenschapsmuseum in Gent!

Forum voor wetenschap, twijfel en kunst.
Het nieuwe Gents Universiteitsmuseum staat middenin de Gentse Plantentuin, om de hoek van MSK Gent en S.M.A.K. Het GUM is een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken, waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding.

Een groene wetenschapsparel bij het toekomstige Museumplein

Het GUM - Gents Universiteitsmuseum - en de Gentse Plantentuin verenigen de krachten op een unieke locatie, in de buurt van station Gent-Sint-Pieters en het Citadelpark. Het GUM sluit aan bij het toekomstige Museumplein samen met de kunstmusea S.M.A.K. en MSK Gent. Het nieuwe museum verenigt het DNA van Gent, als stad van kennis en cultuur, met dat van de Universiteit Gent, een kritische en creatieve gemeenschap van studenten, medewerkers en wetenschappers

Forum voor wetenschap, twijfel en kunst

In het GUM duiken we in het brein van de wetenschapper. Welke uitdagingen komt zij of hij tegen? Hoe gaat zij of hij te werk? Welke ruimte is er voor verbeelding, twijfel en falen? En welke impact heeft dat alles op ons leven en denken? En natuurlijk, welke bijzondere objecten illustreren dit verhaal?

In het nieuwe wetenschapsmuseum ontdekt de bezoeker een waardevolle en uitzonderlijke collectie uit verschillende disciplines, van biologie tot archeologie, van psychologie tot geneeskunde. Dit zowel uit de geschiedenis van de wetenschappen als uit hedendaags onderzoek, met een blik op de toekomst. In de expo's en het programma zal het GUM ook de brug tussen wetenschap en kunst onderzoeken.

Een unieke collectie die doet denken

De Universiteit Gent beschikt over waardevolle en omvangrijke wetenschappelijke erfgoedcollecties (meer dan 400.000 objecten) uit alle mogelijke wetenschappelijke disciplines. Deze collecties ontstonden tijdens de 200-jarige geschiedenis van de universiteit en blijven groeien door het hedendaags wetenschappelijk onderzoek.

Het GUM staat in voor het beheer van die collecties, om ze op de juiste manier in kaart te brengen, aan het publiek te tonen en duurzaam te bewaren voor toekomstige generaties onderzoekers, studenten en bezoekers.

In het museum en in de focusexpo's krijg je een selectie topstukken uit die collecties te zien.

Marjan Doom

Directeur GUM

marjandoom-driesluyten4

We willen met het GUM een voortrekker worden. Op Belgisch niveau, wie weet op internationaal niveau. Een mooi voorbeeld van de maatschappelijke rol die je als universiteits- en wetenschapsmuseum kan opnemen, een vernieuwend gezicht in het veld.

Een museum voor iedereen die durft denken

Naast een uitgebreide werking voor het secundair en hoger onderwijs, zal dit museum ook een bijzondere plek innemen in het rijke Vlaamse en internationale museumlandschap en een breed wetenschap- en kunstminnend publiek aanspreken.

Ook de academische gemeenschap en de eigen studenten zullen er kind aan huis zijn. Zij zullen mee invulling geven aan de forumfunctie van het museum. Een plek voor wetenschap, twijfel en kunst.

Een MuST voor het GUM

Studenten maken deel uit van de werking van het GUM. Het Museum Student Team, afgekort MuST, bestaat uit een groep studenten uit verschillende opleidingen. De studenten draaien mee achter de schermen van het museum, krijgen workshops van museumprofessionals en gaan op ontdekking in verschillende collecties en musea. Ze verbinden hun leefwereld met die van het museum.

Scholen & Groepen, durf uitdagen!

Scholen en groepen kunnen in het GUM terecht voor interactieve rondleidingen en ateliers over wetenschappelijk denken en de manier waarop je aan wetenschap doet. Het GUM daag uit tot een kritische blik en stimuleert wetenschappelijke geletterdheid.

Durf kijken

We vertrekken van de diversiteit van de collecties en verdiepen ons in de verhalen rond de objecten.

Durf denken

We dagen uit en zetten aan tot nadenken. De deelnemers worden geconfronteerd met uitdagende thema's op het kruispunt tussen wetenschap, cultuur en samenleving en we gaan ethische kwesties niet uit de weg.

Durf doen

Het educatief aanbod is interactief opgevat, waarbij de deelnemers zelf op onderzoek uitgaan via vragen, dialoog en een brede waaier aan werkvormen.

Forum voor (inter)actie

Het GUM is een plek waar bezoekers, wetenschappers, kunstenaars en studenten met elkaar in dialoog gaan. We doen dat aan de hand van lezingen, debatten, salongesprekken, expo's, workshops, podcasts en veel meer.


We werken nauw samen met het sociale en culturele veld en het onderwijs.


Het nieuwe museum beschikt hiervoor over workshopruimtes en het GUM Salon midden in het museum, het GUM Forum (tot 200 plaatsen) met schitterend uitzicht over de Plantentuin, het Palmarium (een unieke serre die ook beschikbaar is voor events) en andere in- en outdoor locaties op de campus.


Verschillende zalen zijn beschikbaar voor verhuur aan externe organisaties.

Met steun van

Vlaanderen Verbeelding Werkt Logo De Nationale Loterij Logo De Standaard Logo