Het GUM is dicht op woensdagen, de Plantentuin is wel open.
Vorige pagina

Kennis

Mensen zijn nieuwsgierig. Ze willen begrijpen waarom de wereld is zoals hij is. Wetenschap biedt een methode om tot objectieve en betrouwbare kennis te komen, al is wetenschappelijke kennis nooit absoluut waar of definitief bewezen. Kennis kan mondeling doorgegeven worden, maar ook via geschriften, modellen, kunst... In de wetenschap is het gangbaar om kennis te verspreiden via publicaties. Dat biedt andere wetenschappers de gelegenheid er commentaar op te geven, discussies op te starten en gegevens en bevindingen bij te stellen.

Met steun van

Vlaanderen Verbeelding Werkt Logo De Nationale Loterij Logo De Standaard Logo