Het GUM is dicht op woensdagen, de Plantentuin is wel open.
Vorige pagina

Netwerk

Aan wetenschap doe je nooit alleen. Wetenschappers bouwen voort op de kennis van hun voorgangers. Ze werken samen met collega’s, ook uit andere disciplines. Ze stellen elkaars hypothesen ter discussie. Ze overleggen, verschillen van mening, houden mekaar scherp. Teamwerk is een van de grondslagen van wetenschappelijk onderzoek. Om die permanente wisselwerking mogelijk te maken, heb je netwerken nodig. Soms zijn die geformaliseerd - denk maar aan congressen, vakbladen of online discussieforums. Maar evengoed ontmoeten wetenschappers elkaar in een informele setting, bijvoorbeeld in het studenten- of verenigingsleven, of zelfs in familiekring. En de meest vernieuwende en waardevolle ideeën komen vaak uit volstrekt onverwachte hoek.

Met steun van

Vlaanderen Verbeelding Werkt Logo De Nationale Loterij Logo De Standaard Logo