Het GUM is dicht op woensdagen, de Plantentuin is wel open.
Vorige pagina

Deelcollectie Morfologie

De jongste en één van de meest actieve collecties
De collectie morfologie is jonger dan de andere collecties van het GUM. Haar geschiedenis start in 1933, met de oprichting van de Gentse Veeartsenijschool. De collectie wordt nog actief gebruikt in het onderwijs aan de universiteit en blijft uitbreiden. De bekendste bewoner van deze collectie is het skelet van vinvis Leo.

Om het onderwijs aanschouwelijk te maken, begonnen de anatomen en pathologen van de faculteit met het maken van preparaten van huis- en productiedieren. Studenten diergeneeskunde konden die  bestuderen, vergelijken en betasten, ter voorbereiding op het werken met levende patiënten. Tot de oudste collectiestukken behoren preparaten van paarden, koeien en varkens. Zo bezit de collectie een verzameling preparaten op formol ter illustratie van allerlei epidemische varkensziektes. Vanaf de jaren 1970 vervoegen ook gezelschapsdieren de collectie, een uiting van de verschoven aandacht van productiedieren naar huisdieren binnen de diergeneeskundepraktijk. 

Voorloper in preparatie

Doorheen de decennia groeide de faculteit Diergeneeskunde uit tot een voorloper in de preparatie van kadavers tot skeletten. Ze ontwikkelde ondermeer een ontvettingsprocédé dat beenderen hun mooie witte tint laat behouden, en hebben een kolonie kevers die de karkassen netjes afknagen. De techniek werd toegepast bij een van de meest recente pronkstukken: het skelet van de vinvis Leo, die in 2015 aanspoelde in de haven van Gent. Om organen van dieren te bestuderen en te conserveren heeft de diergeneeskunde-afdeling zich verdiept in twee technieken: de afgietseltechniek en de plastinatie. Beide technieken leveren stukken op die behalve didactisch vaak ook fascinerend zijn om naar te kijken.

Didactische functie

Veel van de objecten uit de collectie morfologie hebben vandaag nog een primair didactische functie. Ze worden ingezet in het onderzoek en onderwijs aan de faculteit diergeneeskunde. De collectie wordt ook gefrequenteerd door kunstenaars, die zich laten inspireren door de intrinsieke schoonheid van de preparaten.

Vinvis Leo

De bekendste bewoner van deze collectie is het skelet van vinvis Leo. Deze vinvis spoelde in de haven van Gent aan in november 2015 op de voorboeg van een vrachtschip. In 2017-2018 palmde het skelet de Sint-Baafskathedraal in Gent in tijdens de tijdelijke expo 'Out of the Box' ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Universiteit Gent. De installatie van het GUM combineerde het skelet met een audiogedicht van Peter Verhelst, onder de titel 'Whale Spotting'.

Foto's collecties: Geert Roels

Foto Vinvis Leo: Myriam Devriendt

Met steun van

Vlaanderen Verbeelding Werkt Logo De Nationale Loterij Logo De Standaard Logo