Het GUM is dicht op woensdagen, de Plantentuin is wel open.
Vorige pagina

Meten

Via metingen proberen wetenschappers de werkelijkheid te vatten in objectieve cijfers. Het is natuurlijk essentieel dat ze juist meten, en dat ze hun meetresultaten onderling kunnen vergelijken. Een belangrijke ontwikkeling op dat gebied zijn de internationale standaardmaten, die vanaf de 19de eeuw werden vastgelegd. Maar je kan je afvragen of alles meetbaar is. Kan je een cijfer plakken op pijn? Of op verliefdheid? Op zichzelf zeggen meetresultaten ook niet zoveel. Ze krijgen pas betekenis als ze geïnterpreteerd worden. Veel wetenschappelijke discussies gaan juist daarover. En die interpretatie kan op zijn beurt de gemeten realiteit beïnvloeden.

Met steun van

Vlaanderen Verbeelding Werkt Logo De Nationale Loterij Logo De Standaard Logo