Het GUM is gesloten op woensdag. De Plantentuin niet.
Vorige pagina

Onderzoeker Plantentuin Gent keynote speaker op klimaatconferentie tijdens wereldexpo in Dubai

Dr. Kay Van Damme, als onderzoeker verbonden aan de Plantentuin, spreekt op 26 oktober 2021 de internationale beleidsmakers toe tijdens de G-STIC conferentie ( Global Sustainable Technology and Innovation Community) in Dubai. Deze conferentie vindt plaats in het kader van de wereldtentoonstelling. Dr. Van Damme is keynote speaker in de eerste sessie van de dag en toont aan hoe de bescherming van wierookbomen helpt om de globale duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

18.
10.
2021
Nieuws

Unieke soorten op Socotra

Reeds in de oudheid gebruikte men wierook als geuroffer. Volgens de Bijbel brachten de drie wijzen uit het Oosten naast goud en mirre ook wierook mee. De typische geur komt vrij bij het branden van hars van de wierookbomen. Het hars van sommige soorten wordt ook gebruikt als kauwgum.

De wierookbomen behoren tot het geslacht Boswellia. Maar liefst 11 soorten uit dit geslacht komen enkel voor op het kleine eiland Socotra, voor de kust van Jemen. Het eiland kent door zijn geïsoleerde ligging veel unieke planten- en diersoorten, die nergens anders ter wereld voorkomen.

Wierookbomen en klimaatverandering

Socotra heeft een tropisch woestijnklimaat, waarin droge periodes zich afwisselen met moessonregens. Ten gevolge van klimaatverandering nemen tropische cyclonen in kracht toe. De afgelopen jaren werd Socotra meermaals door zeer zware stormen getroffen, waardoor talrijke oude bomen ontworteld werden.

Ook overbegrazing door geiten en toegenomen droogte zorgen voor een achteruitgang van het bomenbestand.

Alle wierookbomen van Socotra komen voor op de Rode Lijst van bedreigde soorten (IUCN Red List). Van sommige soorten resten nog slechts enkele exemplaren in de natuur.

Internationale samenwerking

In het voorjaar van 2021 ondernam dr. Kay Van Damme, als onderzoeker verbonden aan de Gentse Plantentuin, samen met een team van de Mendel University (Brno, Tsjechië) en met plaatselijke experten, een expeditie naar Socotra. De wierookboombestanden werden er in detail gefotografeerd en onderzocht. Uitgebreide kiemproeven leerden dat de regeneratie van sommige soorten bijzonder laag is.

Binnen een door Franklinia Foundation gesponsord project pogen dr. Van Damme en zijn collega’s om het voortbestaan van de wierookbomen te verzekeren. Ze ondersteunen de lokale bevolking om via het inrichten van kwekerijen, herbebossing en bescherming van jonge bomen, hun inkomen en tradities met betrekking tot de wierookbomen veilig te stellen.

Wie wil bijdragen aan de bescherming van de kwetsbare biodiversiteit op Socotra kan een gift overmaken op BE26 3900 9658 0329 (Universiteitsfonds UGent), met als mededeling ‘Plantentuin WE_075’.

Met steun van

De Standaard Logo De Nationale Loterij Logo Radio 1 Logo Stad Gent Logo Knack Weekend Logo