Het GUM is gesloten op woensdag. De Plantentuin niet.
Vorige pagina

GUM verwelkomt klassen en leerkrachten tijdens de Erfgoed(dag)week!

Dit jaar staat Erfgoeddag op zondag 24 april 2022 in het teken van het onderwijs. In het kader van dat thema wordt er een Erfgoed(dag)week aan gekoppeld zodat scholen en leerkrachten ook kunnen deelnemen. Zo ontvangt het GUM klassen uit het buitengewoon secundair onderwijs, trekken we met onze GUM-gidsen naar scholen en verwelkomen we, samen met SENSOA en çavaria leerkrachten voor een Lerarendag rond onze expo PHALLUS. Norm & Vorm.

09.
03.
2022
Nieuws

Gratis VIP-rondleidingen voor het BUSO

Op maandag 25 en dinsdag 26 april biedt het GUM enkele klassen uit het buitengewoon secundair onderwijs de kans om een gratis rondleiding op maat te volgen.

Het museum wil iedereen welkom heten. In deze rondleiding op maat maken de deelnemers kennis met wetenschap aan de hand van 7 verschillende objecten. We vertrekken vanuit de eigen beleving van de deelnemer zodat we op tempo van de groep samen kunnen ontdekken wat wetenschap nu precies is. Aan elk object is een sensorisch aspect gekoppeld dat extra duiding geeft. Naast het sterk interactieve aspect van de rondleiding, hebben we ook oog voor het comfort van elke deelnemer.

 • maandag 25 en dinsdag 26 april

 • gratis in het kader van Erfgoed(dag)week

 • duur: max. 120 minuten

 • aantal leerlingen: max 15

Interesse? Laat het ons weten via groepen.gum@ugent.be.

Opgelet: het aantal rondleidingen is beperkt.

Gratis klasbakken op school

In het kader van Erfgoed(dag)week trekken enkele GUM-gidsen naar scholen om samen met de leerlingen in het hoofd van wetenschappers te duiken. De gids onderzoekt (in de klas) wat wetenschap is en welke plaats twijfel en verbeelding in het wetenschappelijk proces innemen. Dialoog en kritisch denken staan centraal. We stellen leerlingen vragen om hun beeld over ‘de wetenschap’ en ‘de wetenschapper’ te verbreden. Aan de hand van beeldmateriaal en museumobjecten onderzoeken we wat wetenschap is en hoe twijfel en verbeelding een rol spelen.

 • maandag 25, dinsdag 26, woensdag 27 april

 • gratis in het kader van Erfgoed(dag)week

 • duur: 1 lesuur

 • enkel mogelijk in Oost-Vlaanderen

 • aantal leerlingen: klasgroep van max. 25 leerlingen

Interesse? Laat het ons weten via groepen.gum@ugent.be.

Opgelet: het aantal klasbakken is beperkt.

Lerarendag PHALLUS. Norm & Vorm

 • donderdag 28 april van 10u tot 16u

 • in het FORUM van het GUM

 • gratis in het kader van Erfgoed(dag)week / lunch inbegrepen

 • enkel voor leerkrachten secundair onderwijs

 • Inschrijven: via deze link (max. 30 deelnemers) Je bent niet automatisch ingeschreven. Je krijgt nog een bevestiging van je inschrijving na het invullen van het formulier.

 • Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij annelies.lust@ugent.be

Het GUM, Sensoa vzw en çavaria vzw slaan de handen in elkaar om samen een inspirerende dag aan te bieden rond gender, seksualiteit en wetenschap. De expo Phallus. Norm & Vorm die loopt van 24 maart 2022 tot 8 januari 2023 in het GUM, stelt onze idées fixes over gender, wetenschap en normen in vraag. In wetenschappelijk onderzoek komt het mannelijke lid uitgebreid aan bod. De vrouwelijke genitaliën krijgen een bescheiden bijrol. Terecht? Of sluipen maatschappelijke normen (on)bewust het onderzoek binnen? Hoe spreken we met jongeren over deze thema’s en hoe gaan we om met alle vragen die deze expo oproept? Hoe creëer je een veilige ruimte om met je leerlingen te spreken over gender, seksualiteit en wetenschappelijk onderzoek?

Je krijgt hiervoor een aanwezigheidsattest.

Programma

9u30: verwelkoming met koffie

10u: gegidste rondleiding in de expo Phallus. Norm & Vorm

11u30: De blik naar beneden zorgt voor vragen daarboven. Achter de schermen van de expo Phallus. Norm & Vorm. Directeur Marjan Doom en wetenschappelijk medewerker Lyvia Diser.

12u30: lunch

13u30: workshops door Sensoa vzw en çavaria vzw over seksualiteit en gender

Workshop 1: Genderbewust lesgeven in het secundair onderwijs (çavaria)

In een secundaire school wordt genderdiversiteit meer zichtbaar: richtingen die voornamelijk gekozen worden door jongens, een leerling die zich identificeert als gender non-binair en aangesproken wil worden met een nieuwe genderneutrale naam, of een jongen die aangeeft gepest te worden wegens zijn seksuele oriëntatie. Om hierop in te spelen, creëer je als leerkracht en school best een genderbewust klimaat. Maar hoe doe je dat? Hoe pak je thema’s rond gender en seksuele diversiteit aan in jouw les?

Workshop 2: Met jongeren praten over relaties en seksualiteit (Sensoa vzw)

Relationele en seksuele vorming helpt jongeren om gezonde seksuele relaties te hebben. Het draagt ook bij tot gezondheidspromotie en de realisatie van universele ontwikkelingsdoelen. Tevens maken verschillende onderdelen van seksuele voorlichting ook deel uit van de eindtermen binnen het secundair onderwijs. Maar, met jongeren praten over relaties en seksualiteit... Hoe doe je dat? Heb je daar als leerkracht voldoende kennis voor? Hoe zorg je voor een veilig klimaat in je groep? En, hoe ga je om met moeilijke vragen?

16u: einde

Ontwikkeld in samenwerking met:

Met steun van

De Standaard Logo De Nationale Loterij Logo Radio 1 Logo Stad Gent Logo Knack Weekend Logo