Het GUM is dicht op woensdagen, de Plantentuin is wel open.
Vorige pagina

GUM & Plantentuin bekroond met Ultima Roerend en Immaterieel Erfgoed

We zijn ontzettend trots dat GUM & Plantentuin de laureaat is voor de Ultima Roerend en Immaterieel Erfgoed 2023! Dit is een enorme erkenning voor ons werk en een bevestiging van onze missie om een vernieuwend en inclusief museum te zijn.

30.
04.
2024
Nieuws

De jury heeft ons geprezen als een leidend museum dat niet alleen inspireert, maar ook uitblinkt in het museale landschap. Onze museumvisie, met 'twijfel' als kern, wordt gezien als uitzonderlijk relevant in een tijd waarin kritisch denken onder druk staat. Door deze visie in onze werking te integreren, hebben we het klassieke museummodel doorbroken en een scherp en onderscheidend profiel gevormd.

Ons gedurfd publieksaanbod, dat maatschappelijke taboes doorbreekt, en ons gebruik van vernieuwende methodologieën zoals object-based learning hebben ons geholpen om een relatief onbekende en eclectische collectie op interessante invalshoeken zichtbaar te maken voor een breed publiek.

Bovendien kregen we lovende woorden omwille van onze participatie met jongeren uit het Museum Student Team (MuST), dat een indrukwekkende mate van inspraak en samenwerking tot op beleidsniveau laat zien. Hierdoor hebben we een exceptioneel bereik bij deze doelgroep.

Juryrapport van de Ultima Roerend en Immaterieel Erfgoed 2023:

De jury draagt het Gents Universiteitsmuseum (GUM) & Plantentuin voor als laureaat voor de Ultima Roerend en Immaterieel Erfgoed 2023.

GUM & Plantentuin inspireert en blinkt uit als nieuwe speler in het museale landschap. De jury vindt het bewonderenswaardig dat het jonge museum nu al een leidend voorbeeld is op diverse vlakken. De jury looft de keuze van het museum om een ‘forum’ rond wetenschap, twijfel en kunst te zijn.

GUM wil een museum zijn waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding. Het centraal plaatsen van ‘twijfel’ maakt het museum maatschappelijk bijzonder relevant, zeker in een maatschappij waar kritisch denken onder druk komt te staan. Het museum weeft ‘twijfel’ als een sterk element doorheen de hele werking en creëert een museum als een waardevolle plek voor maatschappelijk debat. Dit museale concept zorgt voor een scherp en onderscheidend profiel. GUM slaagt er zo in om een relatief onbekende en vooral eclectische collectie vanuit interessante invalshoeken zichtbaar te maken voor een groot publiek, en met dat publiek in debat te gaan.

GUM opende in volle coronacrisis de deuren en wist zich met een doordachte en frisse werking meteen in de schijnwerpers van het professionele veld te zetten. Het afgelopen jaar zette GUM zich met de expo ‘Phallus’ ook op de kaart voor het bredere publiek. De expo is tekenend voor het verrassende en gedurfde publieksaanbod en doorbreekt maatschappelijke taboes. Het museum ontplooide op enkele jaren tijd een enorm gevarieerd publieksaanbod en weet dit op een aantrekkelijke en heldere manier te communiceren. Het museum zet methodieken als object-based learning op een innovatieve wijze in.

Ook betrekt GUM op een interessante manier erfgoedgemeenschappen bij de werking. De jury feliciteert het museum expliciet voor de werking van het Museum Student Team (MuST). Dat is een groep van een 30-tal enthousiaste studenten tussen 18 en 26 jaar, uit meer dan 20 verschillende opleidingen, die mee hun schouders zetten onder het museum. De verregaande inspraak en samenwerking tot op beleidsniveau is indrukwekkend. Het museum realiseert vanuit een doordrongen visie, een doorgedreven participatieve werking en doorbreekt zo het klassiekere museummodel.

De museale taken achter de schermen zijn uitdagend en ook hier zet het museumteam zich hard voor in. De jury looft het museum om ook voor de zorg voor de collectie grote inspanningen te leveren. De bewaring van de collectie op alcohol en formol werd bijvoorbeeld in een aangepaste geacclimatiseerde ruimte ondergebracht. De grote verhuisbewegingen van de verschillende collecties vormen samen een immens werk.

GUM is niet alleen inspirerend voor de erfgoedsector, ook binnen het netwerk van collega-universiteiten speelt het museum een trekkende rol rond academisch erfgoed. GUM is erin geslaagd om een venster te creëren op het academische erfgoed van de universiteit en dit door interessante invalshoeken aan bod te laten komen. Het betrekken van wetenschappers bij de collectiewerking, en verder onderzoek op de collectie, biedt interessante invalshoeken. De jury feliciteert het team van GUM & Plantentuin, dat zich met een beperkte ploeg heel slagkrachtig toont.

De jury vermeldt in het bijzonder ook directeur Marjan Doom om haar toonaangevende visie en aanpak. Het neerschrijven van de museale visie in de publicatie Het Museum van de twijfel (2020, Marjan Doom) getuigt van een doordacht en transparant beleid.

QUOTE

“GUM & Plantentuin inspireert en blinkt uit als nieuwe speler in het museale landschap. Het museum weeft ‘twijfel’ als een sterk element doorheen de hele werking en creëert een museum als een waardevolle plek voor maatschappelijk debat. Ook realiseert het vanuit een doordrongen visie een doorgedreven participatieve werking, en doorbreekt zo het klassiekere museummodel."

Met steun van

Vlaanderen Verbeelding Werkt Logo De Nationale Loterij Logo De Standaard Logo