Het GUM is dicht op woensdagen, de Plantentuin is wel open.
Vorige pagina
clitoris-model-phallus-geneve-mara-standaert2

LIDwoord - Het slot en de sleutel


GUM - FORUM

De fallus speelt in het onderzoek naar geslachtsdelen nog steeds de absolute hoofdrol. Maar er lijkt wel een kentering aan de gang.

Donderdag 3 november 2022
19u-21u
€5 (volwassenen)
€2 (studenten, alumni, personeel UGent)

  • je kan LIDwoord met een bezoek aan PHALLUS. Norm & Vorm combineren

  • LIDwoord vindt plaats in het FORUM van het GUM

  • moderator: Emma Ydiers

Mensen vinden fallussen fascinerend. De menselijke penis, maar evengoed die van andere diersoorten. Geen enkel ander orgaan is zo divers. Er zijn gekrulde fallussen, megalomaan lange, gevorkte of stekelige. De krab heeft er zelfs twee. Als je die allemaal op een rijtje bekijkt, lijkt de mensenpenis verrassend eenvoudig. Evolutiebiologen stelden zich de vraag waarom die grote diversiteit bestaat. Is de penis misschien een unieke sleutel, die dus past op een uniek slot, de vagina?  Om de sleutel-slothypothese te toetsen, onderzoeken wetenschappers vooral penissen. Vrouwelijke genitaliën liggen minder vaak op de onderzoekstafel. Deze trend zette zich voort in het onderzoek naar menselijke genitalia.

Andere genitalia dan de penis zijn lang terra incognita geweest. Gelukkige komt daar verandering in, in alle takken van de wetenschap. Onze sprekers nemen je mee op een pad van verlichting.

Te gast

Marieke Hendriksen

Marieke Hendriksen (zij/haar) is historicus van vroegmoderne wetenschap-, kunst- en kennisgeschiedenis en werkt als onderzoeker bij NL-Lab, een onderzoeksgroep van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in Amsterdam.

Marieke onderzoekt de rol van materiële cultuur en zintuiglijke waarneming bij de productie en uitwisseling van kennis, met name op het gebied van geneeskunde, scheikunde en kunst. Ze publiceerde o.m. over historische anatomische collecties, medicijnkistjes, prepareermethoden en glasproductie. 

Marieke is ook nauw betrokken bij de invulling van PHALLUS. Norm & Vorm.

Sarah Lebeer

Sarah Lebeer is onderzoeksprofessor aan de afdeling Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. In 2012 richtte ze het Laboratorium voor Toegepaste Microbiologie en Biotechnologie binnen de onderzoeksgroep ENDEMIC van het Departement Bio-ingenieurswetenschappen op (Lebeerlab).

Sinds 2020 probeert Sarah meer kennis op te doen over de evolutionaire geschiedenis, ecologie en beneficiair potentieel van lactobacillen die o.a. een cruciale rol spelen bij de gezondheid van vrouwen. Voor die laatste onderzoekslijn werd vorige jaar het Isala citizen science project opgestart (https://isala.be).

Janniko Georgiadis

Janniko Georgiadis (hij/hem) is neurowetenschapper aan de Rijksuniversiteit Gröningen, en tevens hoofd van de afdeling anatomie en medische fysiologie.

Hij voert onderzoek naar de werking van het brein tijdens seksuele handelingen ofwel de link tussen seksueel gedrag en seks als product van ons brein. Voor zijn doctoraat onderzocht hij proefpersonen die bereid waren seks te hebben in PET- en MRI-scanners. Dit leverde hem belangrijke inzichten op over ons seksuele brein.

De reeks LIDwoord - Open gesprekken met de blik naar beneden maakt deel uit van het publiek programma bij PHALLUS. Norm & Vorm. De expo loopt van 24.03.2022 tot 8.01.2023 in het GUM en de Plantentuin.

Met steun van

Vlaanderen Verbeelding Werkt Logo De Nationale Loterij Logo De Standaard Logo