Het GUM is dicht op woensdagen, de Plantentuin is wel open.
Vorige pagina

Deelcollectie Geschiedenis van de Geneeskunde

Een collectie die wetenschap, kunst en vakmanschap samenbrengt
Deze wetenschapshistorische medische collectie telt enkele duizenden objecten, waaronder vooral instrumenten en modellen uit de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Het is een fascinerende collectie die naar de keel grijpt.

De objecten uit deze collectie zijn stille getuigen van de pionierstijd van de moderne geneeskunde. Zo is er de collectie instrumenten van hoogleraar psychologie Jules Van Biervliet (1859-1945).  Die documenteren de ontwikkeling van de experimentele psychologie. Van Biervliet was de stichter van het eerste laboratorium voor experimentele psychologie. Hij verzamelde apparatuur voor de kwantitatieve studie van de zintuiglijke waarneming, het reactievermogen, geheugen en de spieractiviteit. De verzameling telt een vijftigtal types toestellen.

Geneeskunde in de oudheid

Daarnaast zijn er ook oudere instrumenten uit de zeventiende en achttiende eeuw, en er is ook de uitgebreide verzameling uit de Oudheid. Die bestaat uit ruim 800 voorwerpen. Dat zijn vooral chirurgische instrumenten uit de Griekse en Romeinse wereld, zowel originelen als replica's. Ze werden verzameld door verzamelaar en hoogleraar Victor Deneffe (1835-1911), die ook een gepassioneerde liefhebber was van de antieke beschavingen. Veel objecten komen van opgravingen uit onze contreien, Frankrijk, Italië, Griekenland en zelfs Egypte. Deneffe liet ook antieke instrumenten nabouwen, voor didactische doeleinden, om een beter overzicht te krijgen of wanneer hij het origineel niet kon verwerven. Internationaal beschouwt men deze collectie als één van de belangrijkste in het genre. Ze vormt een belangrijke bron voor de geschiedenis van de geneeskunde.

Ziekte als kunstvorm

De verzameling wassen modellen van korstige billen en pokdalige gezichten is op zijn minst opmerkelijk. Het zijn stukken van de hand van de Parijse mouleerder Jules Baretta (1833-1923). Die legde met veel gevoel voor detail tal van huidaandoeningen vast en oogstte er wereldwijd succes mee. In het GUM kan je enkele stukken bekijken.


Stichting Jan Palfijn

De drijvende kracht achter het behoud en beheer van de collectie is de Stichting Jan Palfijn. Een aantal hoogleraren-emeriti richtte deze instelling van openbaar nut in 1991 op om de collectie bij een breder publiek bekend te maken.  Zo werden ook verschillende bijzondere stukken geselecteerd voor de permanente tentoonstelling in het GUM.


Met steun van

Vlaanderen Verbeelding Werkt Logo De Nationale Loterij Logo De Standaard Logo