Het GUM is gesloten op woensdag. De Plantentuin niet.
Vorige pagina

Buste neolitische hoofdman

Deze neolithische hoofdman maakt deel uit van ‘Primitieve menselijke rassen’, een reeks didactische modellen die begin 20ste eeuw werd samengesteld door prehistoricus Aimé Rutot en vervaardigd door kunstenaar Louis Mascré. Bij de reconstructie van de ‘rassen’ baseerde Rutot zich op beenderen en archeologische voorwerpen, maar soms liet hij zijn fantasie de vrije loop. Het enige realistische onderdeel van dit beeld is de bijl. En die wordt dan nog voorgesteld als wapen, terwijl neolithische vuursteenbijlen waarschijnlijk vooral dienden om hout te kappen.
  • Vervaardiger: Louis Mascré en Aimé Rutot
  • Datering: 1ste helft 20ste eeuw
  • Collectie: Archeologie
Ontdek dit object in detail
Een model geïnspireerd op fantasie.

Wie zijn de kunstenaars?

Louis Mascré (1871-1929) was een Belgische beeldhouwer. Aimé Rutot (1847-1933) was een mijningenieur, geoloog en prehistoricus. Hij verdiende zijn sporen met de geologische kaart van België en was conservator in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Rutot staat bekend voor zijn reconstructies van ‘primitieve menselijke rassen’ die hij door Mascré in borstbeelden liet uitvoeren.

Wat is het Neolithicum?

Het neolithicum of de nieuwe steentijd (6500/6000-3000/2500 BCE in de Lage Landen) is een periode in de geschiedenis van de mens waarin de ontwikkeling van landbouw en veeteelt centraal stonden. Voor de grootschalige ontbossing om nieuwe landbouwgronden te verkrijgen gebruikte men zware, gepolijste silexbijlen. De silexmijnen van Spiennes in Henegouwen behoren tot de belangrijkste in Europa.

Hoe werd de reconstructie gemaakt?

Het borstbeeld van de neolithische man behoort tot een reeks beelden van ‘primitieve menselijke rassen’, bedacht door prehistoricus Aimé Rutot. Hij baseerde zich op archeologische vondsten, maar liet zich ook beïnvloeden door de 19de-eeuwse ‘culturele evolutietheorie’ die stelt dat ‘primitieve volkeren’ weggeconcurreerd werden door meer ‘beschaafde’ volkeren. De beelden van de ‘primitieve volkeren’ vertonen sterke gelijkenissen met mensenrassen die toen als ‘wild’ en ‘onderontwikkeld’ werden beschouwd.

Is het beeld waarheidsgetrouw?

<dit veld mag niet verplicht zijn>

Aan het borstbeeld van de neolitische man klopt enkel de silexbijl. De gevleugelde helm, de haartooi en de klederdracht is ontsproten uit de verbeelding van Rutot en de kunstenaar Louis Mascré. De dreigende lichaamshouding en licht-donker contrasten suggereren een leider die voor zijn gemeenschap opkomt. De bijl krijgt hier de waarde van een wapen terwijl de functie ervan hypothetisch blijft.

Gerelateerde objecten

Met steun van

De Standaard Logo De Nationale Loterij Logo Radio 1 Logo Stad Gent Logo Knack Weekend Logo