Het GUM is dicht op woensdagen, de Plantentuin is wel open.
Vorige pagina

Model

Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Het slaat de brug tussen theorie en realiteit en maakt een idee tastbaar. Modellen onderwijzen, demonstreren, inspireren tot verder onderzoek. Ze laten wetenschappers toe om te experimenteren, voorspellingen te doen of hypothesen te toetsen. Werken met modellen heeft voor- en nadelen. In de echte wereld moet je rekening houden met uitzonderingen en toeval; in een model zijn die onzekere factoren beter controleerbaar. Tegelijk zijn modellen juist daardoor ook onvolledig. Onderzoekers moeten er dus rekening mee houden dat ze de resultaten niet zomaar één op één kunnen vertalen naar de realiteit.

Met steun van

Vlaanderen Verbeelding Werkt Logo De Nationale Loterij Logo De Standaard Logo